kalendarz dla wszystkich i dla nikogo.

^

Kalendarz dla wszystkich i dla nikogo. To roczny pomiar czasu oparty na fragmentach dzieła Fryderyka Nietzschego „Tako rzecze Zaratustra”. Opisane tam przemiany ducha stanowią punkt centralny i budują kolejne warstwy. Nachodząc na siebie, pozwalają przeżyć każdy miesiąc, tydzień, dzień zgodnie z możliwościami i potrzebami odbiorców.

Kalejdoskop czasu zmienia zarówno nasze otoczenie, jak i nas samych. Przeobrażenie jest nieuniknione. Tu wyłania się rozdroże: czy dopuścimy do biernego przyzwolenia, milcząco akceptujac oszukanie? Czy też upomnimy się o to, na co mamy realny wpływ – kształt i pole naszej świadomości?

A głos poszukany rozbrzmiewać chce własną pieśnią taneczną, w której wielość detali wizualnych oraz meandrów słownych jest wyzwaniem na cały rok 2024. Kalendarz nie jest jednostronny, nie jest oczywisty, jest dla wszystkich, i dla nikogo. Wieczny obrót rzeczy obiecuje, że wrócimy w to samo miejsce, zmienieni. Tylko przez co i kogo?


nabądź

^

Kalendarz w formacie 480 x 510 mm, druk offsetowy, listwowany, nakład: 500 egz.

Do nabycia przez serwis aukcyjny

oraz w sklepie Bęc Zmiana.


^

Kalendarz dla wszystkich i dla nikogo
twožywo (grupa w składzie: Krzysztof Sidorek, Karolina Vyšata i Mariusz Libel)
Wykorzystano fragmenty tekstu Fryderyka Nietzsche „Tako rzecze Zaratustra”, tłum. W. Berent.